« terug naar vorige pagina

Eigen risico, eigen verantwoordelijkheid

Een bezoek aan de huisarts valt in het basispakket en wordt dus niet in rekening gebracht bij je eigen risico. Consulten, huisbezoeken, medische ingrepen, en standaard urine- en bloedonderzoeken in de praktijk worden volledig vergoed door je verzekeraar.

Echter, als de huisarts je doorverwijst naar het laboratorium voor aanvullende tests zoals een urinekweek, bloedafname, een SOA-test, of als je verder onderzoek nodig hebt in het ziekenhuis, vallen deze kosten wel onder je eigen risico. Ook een consult met een specialist via internet (teledermatologie of telecardiologie) wordt hieronder gerekend.

Indien je eigen risico nog niet volledig is benut, kunnen deze kosten snel oplopen tot €200 of €300.

Het is belangrijk om te benadrukken dat als je vanwege je eigen risico geen verder onderzoek wilt laten uitvoeren, je dit zelf moet aangeven aan de huisarts. De beslissing om al dan niet een bepaald onderzoek te laten uitvoeren staat los van financiële afspraken tussen jou en de verzekeraar.

Kortom, als je vanwege het eigen risico geen verder onderzoek wenst, is het van belang dit zelf aan te geven!