Spreekuren & Afspraken

 • Wanneer u onze praktijk belt, krijgt u een van de praktijkassistenten aan de telefoon. Zij vraagt u naar de reden dat u belt en stelt u een aantal vragen om uw hulpvraag precies duidelijk te krijgen. Dat heet triage.  De termijn van aanbod voor een afspraak is afhankelijk van de spoedeisendheid van uw klacht. lndien de afspraak geen haast heeft, zal de praktijkassistente u soms het voorstel doen later in de week te komen. 

  Uiteraard doen de praktijkassistenten alles in samenspraak en overleg met uw huisarts. Triage zorgt er voor dat u als patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment en bij de juiste hulpverlener

  Bij veel voorkomende, niet ernstige klachten kan de assistente u uitstekend adviseren. Wij hebben daarover afspraken met hen gemaakt. Alle adviezen die de assistente met u bespreekt worden met de huisarts nabesproken.

 • Voor het maken van een afspraak kunt u op werkdagen bellen vanaf 08:00 tot 10:00 uur op telefoonnummer 0714024004. U kunt ook een afspraak maken via MijnGezondheid.net of via de app MedGemak. 

  Mocht u uw afspraak willen afbellen, verzoeken wij u dit, indien mogelijk, tenminste 24 uur van tevoren te doen.

 • Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandelingsmogelijkheden zijn verdient het altijd de voorkeur om naar de praktijk te komen. Mocht dit om gezondheidsredenen niet mogelijk zijn kunt u een huisbezoek aanvragen. U belt hiervoor, het liefste voor 10 uur, naar de praktijk via het algemene nummer 0714024004. De assistente zal vragen naar de reden van de visite en overleggen met de huisarts. Zo nodig zal de huisarts eerst telefonisch contact met u opnemen.

 • Bij de (dokters-)assistente kunt een afspraak maken als het gaat om:

  • Aanstippen van wratten
  • Oren uitspuiten
  • Injecties
  • Hechtingen verwijderen
  • Maken van een uitstrijkje