Veelgestelde vragen

 • Iedereen die binnen 15 minuten op de praktijk kan komen, mag een inschrijfformulier indienen bij de doktersassistent. Dit is van belang zodat we in spoedgevallen ook snel bij u kunnen zijn. De praktijkmanager zal uw inschrijving in behandeling nemen. Binnen een aantal werkdagen krijgt u meer informatie daarover.

 • Wij willen u vragen als u niet op de afspraak kan komen dit 24 uur van te voren af te zeggen. Bent u later zonder geldige reden dan zien wij dit als een no show en staan wij dit 1 keer toe.

  Bij 2 keer een no show zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd voor u te declareren. U krijgt hiervoor een factuur van ons. Dit moet u zelf betalen en kunt u niet bij de zorgverzekeraar declareren. 

 • Een consult duurt 10 minuten. In die 10 minuten moet ‘alles’ gebeuren. U doet uw verhaal, uw huisarts onderzoekt u indien nodig, bedenkt wat er met u aan de hand is en wat hij of u er aan kan doen. Vervolgens krijgt u de uitleg en soms nog een verwijsbrief of recept. Na uw vertrek voert de huisarts alles in in de computer.

  U kunt zich voorstellen dat het tijd kost om alles in 10 minuten af te ronden, ook omdat we u graag de juiste aandacht geven. Omdat het voor de volgende patiënt, maar ook voor ons, niet prettig is wanneer het spreekuur uitloopt, kan het zijn dat we u in sommige gevallen vragen een nieuwe afspraak te maken. We hopen op uw begrip. Mocht u hierover twijfelen of vragen hebben, neem dan contact met ons op.

 • Zolang u in behandeling bent bij een specialist, maakt de specialist uw recepten (ook de stoprecepten). Ook als uw vorige huisarts het wel voor u herhaalde, herhalen wij deze medicatie niet.

  Wij zien dit als een belangrijke veiligheidsmaatregel. Wij kunnen namelijk niet controleren of u de juiste medicatie in de juiste dosering en de juiste duur krijgt. Daarnaast kunnen wij ook niet controleren of u de juiste controles krijgt. Wij vragen uw begrip hiervoor.

  Wanneer u niet meer hoeft terug te komen bij de specialist en hij/zij vraagt de huisarts de zorg weer over te nemen, bijvoorbeeld omdat het al langere tijd goed gaat, dan zullen we vanaf dat moment WEL de medicatie herhalen. Dit kan pas nadat wij een brief van de specialist hebben ontvangen. 

 • Wij verstrekken geen verklaringen voor bijvoorbeeld geannuleerde vakanties, scholen, werkgevers of woningverhuurders. Als behandelend arts is dat in Nederland niet toegestaan. Hier kunt u lezen waarom dat is.

  Controlerend artsen (zoals bedrijfs- of verzekeringsartsen) mogen informatie over u opvragen. Wij geven die informatie alleen met uw schriftelijke toestemming. Uw huisarts mag alleen feitelijke informatie geven, bijvoorbeeld een opsomming van uw klachten en aandoeningen en het beloop daarvan. Hij of zij mag niet aangeven wat de gevolgen op langere termijn kunnen zijn of wat dit bijvoorbeeld betekent voor uw werk.

  Voor meer informatie zie de website van de KNMG.

 • Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Wel kan het zijn dat, als u medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.).

 • Wet maatschappelijke ondersteuning

  Voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn is er de regeling “Wet maatschappelijke ondersteuning” (WMO).

   

  Contact

  U kunt hiervoor contact opnemen met het WMO-loket via de gemeente. Deze wet regelt dat mensen met een ziekte, een fysieke of psychische beperking hulp, ondersteuning of de voorzieningen krijgen die ze nodig hebben.

 • Wanneer de huisarts u verwijst naar de specialist maakt hij een inschatting van de urgentie.

  Er zijn twee soorten verwijzing mogelijk:

  • Een spoedverwijzing (u moet nog dezelfde dag worden behandeld)

  • Een reguliere verwijzing (u heeft te maken met de wachttijden van het ziekenhuis).

   

  Als de wachttijd toch te lang is zijn er verschillende mogelijkheden:

  • U kunt contact opnemen met andere ziekenhuizen om na te gaan of de wachttijden daar korter zijn. Ook op het internet is er informatie over de wachttijden te vinden.
  • Voor sommige onderzoeken en ingrepen kunt u ook terecht in de zogenaamde Zelfstandige Behandelcentra (ZBC’s).
  • Ook kunt u contact opnemen met uw verzekeraar. Die kan u mogelijk informeren over de kortste wachttijden. Ook doen sommige verzekeraars aan wachttijd bemiddeling.

   

 • Voor de meeste zogenaamde ‘paramedische’ zorgverleners heeft u géén verwijsbrief meer nodig.

   

  WEL VERWIJSBRIEF

  • Logopedie voor kinderen onder 18 jaar
  • Audiologisch centrum
  • Eerste afspraak in een ziekenhuis

   

  GEEN VERWIJSBRIEF

  • Diëtisten
  • Ergotherapeuten
  • Fysiotherapeuten
  • Huidtherapeuten
  • Logopedisten (voor volwassenen)
  • Optometristen
  • Cesar therapeuten
  • Mensendieck therapeuten
  • Podotherapeuten
  • Verloskundigen
  • Pedicures

   

  Zelf afspreken

  U kunt zelf rechtstreeks een afspraak maken met de zorgverlener waar u naartoe wilt. De zorgverleners hebben zelf afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Zij geven uw kosten (meestal) aan uw zorgverzekering door. Dat gaat niet via uw huisarts.

  De huisarts ziet wel in uw medisch dossier of u naar een zorgverlener gaat (als u hiervoor toestemming heeft gegeven). Bijvoorbeeld naar de fysiotherapeut of diëtist. Dat is belangrijk, want zo blijft uw huisarts op de hoogte van uw gezondheid.